Kryxivia

Devblog Cập nhật và tin tức

Kryxivia
Kryxivia
Thành phố Kryxivia

Trò chơi thống kê

Hãy đến trong trò chơi và xây dựng một nhân vật mạnh mẽ, trở thành một trong những nhà thám hiểm đáng sợ nhất của thành phố Kryxivia!

Bằng cách tham gia mỏ Kryxivia cùng với bạn bè, bạn sẽ chiến đấu chống lại những tên trùm khó nhất và chứng tỏ giá trị của mình với mọi người để sau đó được thưởng những Kryxits và vật phẩm kỳ diệu mà bạn sẽ cướp được.

  • Người chơi trực tuyến Người chơi trực tuyến N/A
  • KXA Vốn hóa thị trường KXA Vốn hóa thị trường 4,137,500$
  • KXS Vốn hóa thị trường KXS Vốn hóa thị trường 130,000$
  • Kryxivia NFT Đúc Kryxivia NFT Đúc N/A
Kryxivia
Đang chơi!Đang chơi! Truy cập Alpha!